جلسه کمسیون معاملات شرکت فرآوری ابنیه شاهد

امروز ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ جلسه کمسیون معاملات با حضور مدیرعامل و نماینده شرکت شاهد و اعضای آن تشکیل گردید

پیام بگذارید